Privacybeleid

Privacyverklaring Praktijk Ooit & NU

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Ooit & NU verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Ooit & NU verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een behandelovereenkomst.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Ooit & NU verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Zorgvuldig uw behandeling te kunnen vormgeven

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Ooit & NU zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens in uw dossier is 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen
Praktijk Ooit & NU deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Ooit & NU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Praktijk Ooit & NU geen gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Praktijk Ooit & NU (info@praktijkooitennu.nl) zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Praktijk Ooit & NU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkooitennu.nl.

Opnames
Praktijk Ooit & NU kan geen opnames van uw sessies versturen, mocht uw eigen opname van uw sessie mislukt zijn. Gezien de onveiligheid van het transport via diverse services die doorsturen mogelijk maakt, zal Praktijk Ooit & NU dit niet doen, ook niet met uw mondelinge of schriftelijk toestemming.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Ooit & NU kunt u mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                          Zeekraal 6
Postcode en plaats:                                                 4617 JD Bergen op Zoom
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:        67578152
Telefoonnummer:                                                     06-41401730
E-mailadres:                                                            info@praktijkooitennu.nl